CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Khác với các ứng dụng tin tức thông thường, Tâm Điểm 247 được tạo ra giúp mọi người cập nhật các tin tức theo nhiều chiều, được cập nhật thường xuyên và thống kê thành một “cụm tin tức”. Các cụm tin được tổng hợp nhanh nhất từ các nguồn tin không do Tâm Điểm 247 quản lý hay sở hữu giúp mọi người có góc nhìn đa chiều về một tin xuất hiện trên internet.
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 
Để sử dụng dịch vụ của Tâm Điểm 247, “bạn” đồng ý những thỏa thuận sử dụng và bảo mật dưới đây:
(Thuật ngữ “bạn” dùng để chỉ các cá nhân/tổ chức sử dụng dịch vụ của ứng dụng Tâm Điểm 247.) 

I, Thỏa thuận sử dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của dịch vụ cho mục đích cá nhân, không được dùng cho mục đích thương mại. Bạn không được sao chép, thay đổi, sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm/dịch vụ phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác dịch vụ cũng như cung cấp thông tin cá nhân cho các website, ứng dụng được kết nối trên Tâm Điểm 247. 
Khi sử dụng dịch vụ, Tâm Điểm 247 sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ của chúng tôi. Tâm Điểm 247 không tuyên bố có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website, ứng dụng được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website, ứng dụng được kết nối. Tâm Điểm 247 không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của các website, ứng dụng được kết nối.  
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động tấn công của các cá nhân hay tổ chức làm gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu cũng như các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. Đồng thời, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ tổn thất nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của bạn với những người dùng khác. Và chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ hoặc việc sử dụng dịch vụ của bạn tới Tâm Điểm 247.

II, Thỏa thuận bảo mật


II.1. Việc thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hệ thống tự động của Tâm Điểm 247 sẽ sử dụng cookies của bạn để lưu lại những hoạt động tại ứng dụng và các hoạt động sử dụng dịch bao gồm khác không giới hạn địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập. 

II.2. Quy định bảo mật

Tâm Điểm 247 nhận thức vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân là hết sức quan trọng. Vì thế, Tâm Điểm 247 luôn chú ý bảo mật sự riêng tư của người dùng. Thông tin mà bạn cung cấp chỉ để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin trong quá trình xử lý và truyền nhận sẽ được được chúng tôi bảo mật an toàn. Các thông tin này có thể sẽ được sử dụng vào mục đích quảng cáo của bản thân ứng dụng. Khi đăng ký làm thành viên của Định danh cá nhân tại Tâm Điểm 247 (Tâm Điểm 247 ID) tức là bạn đã đồng ý và chấp thuận những điều khoản được mô tả tại Điều khoản sử dụng.

II.3. Tâm Điểm 247 ID sử dụng các thông tin bạn cung cấp như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của dịch vụ như: gợi ý các tin tức bạn quan tâm và các tin có thể bạn muốn biết. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi thông báo về dịch vụ mới được phát triển bởi Tâm Điểm 247 hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thể sẽ hữu ích cho bạn. Để vận hành và nâng cấp kỹ thuật, chúng tôi có thể sử dụng thông tin các nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu, phân tích và đánh giá về những dịch vụ đang cung cấp, gợi ý được phát triển bởi Tâm Điểm 247 hoặc bên thứ ba. 
Chúng tôi đảm bảo không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Các thông tin bạn cung cấp được phục vụ trong việc đăng ký dịch vụ, và giúp Tâm Điểm 247 có thể liên hệ với bạn trong các điều kiện cần thiết. Khi bạn đăng ký, chúng tôi cần biết tên, email hoặc địa chỉ IP (Internet Protocol). Bằng cách này, Tâm Điểm 247 có thể dễ dàng xử lý và thực hiện một cách an toàn đăng ký của bạn, cũng như thông báo tình trạng đăng ký của bạn. Ngoài ra, chúng tôi ghi lại địa chỉ IP để nhằm mục đích kiểm tra hoặc dự phòng cho các trường hợp phát sinh trong tương lai. Chúng tôi cũng cam kết không cung cấp thông tin đăng ký của bạn cho các website tham gia sử dụng dịch vụ của Tâm Điểm 247 ID một cách mặc định trừ khi bạn đồng ý sử dụng thông tin đăng ký của mình tại Tâm Điểm 247 ID để truy cập các dịch vụ trên website kể trên bằng cách chọn: Đăng nhập với ID và mật khẩu của Tâm Điểm 247 ID tại website đó. 

II.4. Bảo vệ thông tin người dùng

Tất cả dữ liệu về người dùng được Tâm Điểm 247 bảo vệ trong cơ sở dữ liệu. Để chống lại những truy cập không được cho phép, Tâm Điểm 247 giới hạn việc truy cập tới các thông tin cá nhân về bạn cho một số người trong trường hợp họ cần tiếp xúc với các thông tin đó để cung cấp các dịch vụ cho bạn. 

II.5. Quản lý thông tin cá nhân

Người dùng có thể truy cập, thay đổi và cập nhật thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập và chọn tính năng sửa thông tin cá nhân. Thông tin của bạn chỉ có thể được chỉnh sửa tại địa chỉ Tâm Điểm 247 ID mà không ở bất kì địa chỉ nào khác. 

II.6. Các trường hợp công bố thông tin tài khoản

Chúng tôi sẽ không bán, để lộ, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (các cá nhân, tổ chức, các công ty không có liên quan) ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ mà bạn có thể sử dụng khi đăng ký với Tâm Điểm 247 ID. 
Trên nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau: 
        -        Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Tâm Điểm 247 và cách họ sử dụng dịch vụ. 
        -        Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. 
        -        Chúng tôi đánh giá rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết. Ví dụ để ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, tuân theo các yêu cầu pháp lý, bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng. 
        -        Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Tâm Điểm 247 và dịch vụ. 
        -        Trên cơ sở về bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cho Tâm Điểm 247 ID, nhân sự của chúng tôi hoặc những người khác, để điều tra hoặc ngăn ngừa các hành động phạm pháp, hoặc vi phạm các điều khoản yêu cầu khi đăng ký tài khoản của Tâm Điểm 247 ID. 
        -        Theo yêu cầu của pháp luật phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. 
        -        Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách sử dụng Tâm Điểm 247. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Tâm Điểm 247 và sử dụng dịch vụ. 

II.7. Phương thức liên hệ với bạn

Tâm Điểm 247 sẽ thông báo với người dùng đăng ký qua email rằng về trạng thái đăng ký sắp hoàn thành hay đã hoàn thành. Sau đó, Tâm Điểm 247 có thể tiếp tục liên lạc với bạn qua email để thông báo cho bạn biết về những thông tin quan trọng liên quan tới tài khoản của bạn hoặc về các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi. 
Tâm Điểm 247 giữ quyền gửi các thông tin liên quan tới dịch vụ của Tâm Điểm 247 ID tới bạn, chẳng hạn như các thông báo về dịch vụ, thông điệp từ người quản trị, được xem như là một phần của tài khoản của bạn mà bạn không thể từ chối. 

II.8. Điều khoản khác

Mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ đến mức tối đa sự riêng tư của bạn, nhưng có thể một số trang web khác thì không. Vì thế, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo vệ sự riêng tư của các website khác như các trang được quảng cáo và liên kết từ Tâm Điểm 247 ID đến. Chính sách bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi chỉ áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi yêu cầu trên trang Tâm Điểm 247 ID. Bạn nên xem qua chính sách của mọi dịch vụ trên mạng mà bạn sử dụng trước khi gửi đi các thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư khác. Bạn có thể tin tưởng rằng, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin thu thập trên trang Tâm Điểm 247 ID để xử lý việc đăng ký và tập hợp các dữ liệu thống kê chung về việc đăng ký tài khoản. Chúng tôi không bán, trao đổi, cung cấp thông tin riêng của bạn cho cá nhân hoặc tổ chức khác. 
Khi sử dụng dịch vụ trên trang website và ứng dụng của chúng tôi, tức là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của Tâm Điểm 247 ID. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo vệ sự riêng tư, chúng tôi sẽ gửi thông báo trên trang này để bạn có thể biết được chúng tôi yêu cầu thông tin nào, việc sử dụng chúng, và công bố với điều kiện nào. 

II.9. Liên hệ

Mọi ý kiến phản hồi liên quan đến chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ: 
Email: [email protected]/ [email protected]